logo

Биз жөнүндө бет

 • Бул БАД кошулмалары, косметика тармагында тез өнүгүп келе жаткан эл аралык компания. Компания деӊиз фармакологиясынын өндүрүмдөрү боюнча лидер болуп саналат!
 • Ийгиликтүү бизнесмен, «Казакстандын 100 жаӊы адамы» мамлекеттик долбоорунун жеӊүүчүсү – Арман Тосканбаевдин жетекчилиги менен, кошо түзүүчүлөрдүн эксперттик тобу тарабынан 2019-жылдын 28-мартында түзүлгөн.
 • Өндүрүштүн, тамак-аш коопсуздугунун бардык эл аралык стандарттарына шайкеш келүүчү япон фармацевтик компанияларынын расмий дистрибьютору болуп саналат. Тамакка кошулмалардын натыйжалуулугу көптөгөн клиникалык сынамдар менен тастыкталган жана бүгүнкү күнү эл аралык бир нече көрсөтмөлөрдүн жеӊүүчүсү болуп саналат.
 • Компания Бириккен Араб Эмираттарында жана Улуу Британияда расмий каттоодон ѳттү.  Бул - бизнести масштабдуу ѳстүрүүнүн жаңы этабы жана дүйнѳлүк соода-сатыктагы жаңы мүмкүнчүлүктѳр. Marine Health продукциялары заманбап технологиялардан жана эксперттердин мыкты командасынан улам биздин продукциянын сапатына кепилдик берет. Мунун бардыгы ушул эки ѳлкѳнүн атынан жаңы рыноктор үчүн  жеткиликтүү.
Көрүүбүз
Көрүүбүз
Дүйнөлүк MLM компаниялардын ТОП -50сүнө кирүү
Миссия
Миссия
«Биздин миссия ар бир адамга ден соолугун чыӊдоого жана финансылык бакубатчылыкка жетүүгө мүмкүндүк берген эл аралык кубаттуу компанияны түзүүдө турат»

KОМАНДА

owner
Президент Marine Health
АРМАН ТОСКАНБАЕВ
Компанияны жетектейт жана бардык өтө жоопкерчиликтүү чечимдерди кабыл алат.
 • «Казакстандын 100 жаӊы адамы» улуттук долбоордун жеӊүүчүсү;
 • Forbes 30 да 30 га чейин рейтингине кирген;
 • Сериялык ишкер жана инвестор;
 • «Жаӊы Жашыл Технологиялар» жана «ZERTIS» негиздөөчү ;
 • Казакстандагы «OTAN» саатынын брендин түзүүчү;
 • Архитектуралык MADcompany компаниясынын кош түзүүчүсү;
 • Жеткирүүчү «MEpost» агрегатын кош негиздөөчү.

КОШ НЕГИЗДӨӨЧҮЛӨР

САРСЕКЕЕВ ДАСТАН
MHG өнөктөш тарамынын жетекчиси
ШОМЕНБАЕВ ЕРКЕБУЛАН
Бизнести өнүктүрүү боюнча жетекчи
ЖАКИН БАУЫРЖАН
Event-бөлүмдүн жетекчиси
КУЛЬСАРИЕВА АЙСУЛУ
Эл аралык өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси
ШАРИПЖАНОВ АЙДАР
MHG Бизнес Академиясынын Президенти
ШОШАКОВА САНИЯ
Камсыздоо жана логистика бөлүмүнүн жетекчиси

ЭМНЕ ҮЧҮН БИЗ?

Marine Health Group бөтөн  компанияларында көбүрөөк кездешкен мүмкүн болуучу бардык кемчиликтерди жокко чыгаруу менен, өнөктөштөрүнө кызматташуунун абсалюттук айкын жана пайдалуу моделин биринчи жолу сунуштады.

Copyright 2019 - 2022 Marine Health