icon

Иш-чаралар боюнча кулактандырууларды тариздѳѳ үчүн ѳтүнмѳлѳрдү кабыл алуу

img

Урматтуу ѳнѳктѳштѳр!

 

Компаниянын иш-чаралары боюнча жарыяларды тариздѳѳ боюнча ыкчам иштѳѳ  үчүн почта түздүк, ал жакка сиздер  материалдар боюнча ѳтүнмѳңүздѳрдү  бир ай мурун жибере аласыздар! ⏰

  

‼️ Ѳтүнмѳлѳр Компаниянын иш-чаралар планына киргизилген  иш-чараларга кабыл алынат.

 

🔆 Катта кѳрсѳтүңүз:

- Иш-чаранын аталышын

- Иш-чара ѳтүүчү күндү, убактысын

- Ѳткѳрүү ордун

- Жооптуу адамды (телефон номерин)

- Негизги конокторду

- Программа

- Билеттин баасын


📥 Ѳтүнмѳ үчүн Email: event@marinehealth.asia

 

📍Ѳтүнмѳнү бир ай мурун жибериңиздер

Copyright 2019 - 2022 Marine Health