icon

Чечендик чеберчилик боюнча онлайн окутуу

img

Чечендик чеберчилик боюнча 💥онлайн окутуу💥

 

Кесипкѳй тренер, психолог, коуч жана мотиватор Жумабаев Куаныш Серикхановичтен

 

 

👨‍🏫Жумабаев Куаныш:

- “Fabrika oratora” компаниясын негиздѳѳчү

- «Taga art» балдардын актёрдук курстарын кош негиздѳѳчү

- «Mortimer» балдар борборунун тренери

- “Позитивдик психология” борборунун тренери

- Selfart чыгармачыл борборунун тренери

- Атамекен тренери, Бизнес баштооч

- Алматыдагы Чечендер клубунун негиздѳѳчүсү

 

📃Онлайн курс 9 сабактан турат

Ар жумада 3 сабактан 3 жума бою

 

🔝Курстун старты: 2022-жылдын 28-марты саат 15:00 Нур-Султан убактысы боюнча

 

📃Курстун программасы 30 темадан турат:

1) Энергиялуу чыгуу;

2) Пауза;

3) Залды камтуу;

4) Чыгып сүйлѳѳ (ѳзү жѳнүндѳ жаңы маалымат);

5) Негизги кеп (теманы ачып берүү);

6) Корутунду (каалоолор, ыраазычылык, мораль, убада, аракетке чакыруу);

7) Сценада эмнени контролдоо керек Буттар (ѳзѳк, табигый же кесипкѳй кыймыл);

8) Колдор (экинчи жана үчүнчү кабат);

9) Кѳздѳр (жогору эмес, тѳмѳн эмес, түз жана аудиторияга кароо);

10) Коркунуч, толкундануу, уялуу (КТУдан арылуунуун 5 ыкмасы);

11) Жестикуляция;

12) Мимика;

13) Кыймыл;

14) Интонация (үндүн 5 деңгээли);

15) Дикция;

16) Тез жана жай үн;

17) Импровизация;

18) Брендинг;

19) Сѳздѳрдүн байланышы;

20) Регламент;

21) Аудитория менен контакт;

22) Сергектиктин эффектиси;

23) Промоушен;

24) Жубу менен чыгып сүйлѳѳ;

25) Тост;

26) Залды даярдоо;

27) Чеченди даярдоо;

28) Камера менен иштѳѳ;

29) Сторителинг

30) Коркунуч жана уялуу

 

💰Курстун наркы: 20-мартка чейин - 15$

21-марттан баштап – 20 $

 

📌Курсту тѳмѳнкү шилтеме боюнча сатып алыңыздар:

https://bit.ly/3KCARWN

 

Россиядан ѳнѳктѳштѳр дисконт бѳлүмүндѳ “Тренерлер мектеби”  ѳнүмүн тандоо менен курсту депозиттик каражаттардан сатып ала алат🇷🇺

 

БИР ДА КИТЕПТЕ БОЛБОГОН УНИКАЛДУУ БИЛИМДИ АЛЫӉЫЗ 💥💯

Copyright 2019 - 2022 Marine Health