icon

Демѳѳрчүнү алмаштырууга тыюу

img

Урматтуу ѳнѳктѳштѳр!


Marine Health  компаниясынын Эрежелерине ылайык Спонсор Демѳѳрчүнү Алмаштырууга тыюу салынган (Компаниянын Эрежесинин 5.2.2-5.2.7 –пунктулары)

 

Демѳѳрчүнүн укугун коргоону камсыз кылуу максатында ѳнѳктѳш башка ѳнѳктѳштү же түзүмдү Демѳѳрчүсүн алмаштырууну  түз да, жана кыйыр да түрдѳ  сунуштаганга, түрткү бергенге, кеңеш бергенге, же дагы башка ыкма менен таасир эткенге же аны макул кылганга аракеттенүүгѳ укугу жок.

 

Компаниянын эрежеси бузулса, ѳнѳктѳштүн жеке кабинети жана аккаунту блоктолот, же Келишимди бузууга чейин айып санкциясы салынат.

Ѳнѳктѳштѳрдүн бул тыюуга олуттуу мамиле жасап, компаниянын Эрежелерин бузбоосун ѳтүнѳбүз!

Copyright 2019 - 2022 Marine Health