icon

Ѳнѳктѳштү терминациялоо

img

Урматтуу ѳнѳктѳштѳр!


Эгер Marine Health ѳнѳктѳшү башка тарамдык компанияда  же анда рефералдык программа бар  компанияларда кошумча иштеп жатса, анда ал ѳнѳктѳштү терминация күтүп турганын кабарлайбыз.🚫


Бирок биринчи жолку бузганында, ѳнѳктѳштү жаңы ѳнѳктѳш катары каттоо мүмкүнчүлүгү бар.


Бузуу фактысы тууралуу Контроль жана сапат бѳлүмүнѳ билдириңиздер


📞Телефон +7 706 430-93-13

Copyright 2019 - 2022 Marine Health