icon

Терминациядан кийин каттоо

img

Урматтуу өнөктөштөр!

Эгер Marine Heaithтын өнөктөшү терминацияга түшүп калса, ал өнөктөш терминация болгон күндөн баштап 12 айдан кийин жаӊы өнөктөш катары  катталуу мүмкүнчүлүгү бар 🙌

 

‼️12 айга жетпей кайра катталган учурда, өнөктөш өмүр бою блоктолуп калат.


Так маалыматты Контроль жана сапат бөлүмүнөн ала аласыздар.

📞 Телефон +7 706 430-93-13

Copyright 2019 - 2022 Marine Health