icon

MHG кеӊсесин ачуу үчүн талаптар

img

🏬 Marine Health Group тун аймактык кеӊселерин ачуу үчүн талаптар


Төмөнкү шилтеме боюнча Сиздер кеӊсени ачуу үчүн керектүү бардык документтер менен таанышып, таап аласыздар 📃🔰🔰🔰


🗂 Бул папкада камтылган:

- Бланк

- Келишим

- Стандарттар

- Талаптар


Ошондой эле, аймактарда иштеген кеӊселер 2021-жылдын 15-октябрына чейин кеӊселерди талаптарга шайкеш келтирүү керектигин билдиребиз.


📌 Документтерге шилтеме: https://clck.ru/Wd65E

Copyright 2019 - 2022 Marine Health