icon

Spönsör değişikliği yasağı

img

Değerli ortaklar!


 Marine Health  şirketinin kurallarına göre, Spönsör'ün ortak tarafından değiştirilmesinin yasak olduğunu hatırlatırıyoruz.  (Şirket Kuralları 5.2.2 - 5.2.7 paragrafları) ❌


 Spönsörün haklarını korumak için ortak, başka bir ortağı doğrudan veya dolaylı olarak Spönsör'ü veya yapısını değiştirmeye teşvik edemez, tavsiyede bulunamaz veya başka bir şekilde etkileyemez veya ikna etmeye çalışamaz.


 Şirket Kurallarının ihlali durumunda, ortağının kişisel hesabı ve hesabı blök edilir veya Sözleşmenin feshine kadar ceza işlem uygulanıyor 📑


 ‼️ Ortaklarımızdan bu yasağı ciddiye almalarınızı ve şirket kurallarını ihlal etmemelerinizi rica ediyoruz!

Copyright 2019 - 2022 Marine Health