logo

Өндүрүшү

Japan Bio Science Laboratory CO., Ltd.
Japan Bio Science Laboratory CO., Ltd.

1974-жылы уюшулгандан баштап, компания ден соолук үчүн функционалдык өндүрүмдөрдү изилдөө, иштеп чыгуу жана өндүрүү менен алектенип келе жатат. Ал «Адам менен жаратылыштын шайкештиги» аталышында келечекти көрүүсүнө таянып, компания аталган иш-аракеттерди жүзөгө ашырып келет. Акыркы күндөрү тамак аш азыктарынын коопсуздук критерийлери жана сапаты бир топ олуттуу болуп келе жаткандыгына байланыштуу, компания ишенимдүүлүккө жана коопсуздукка умтулат. Завод Оита префектурасындагы Кунисаки шаарында жайгашкан. 1998-жылдан баштап Japan Bio Science Laboratory CO., Ltd. япондордун салттуу ферменттелген соя буурчактары наттонун курамындагы функционалдык фермент болгон Наттокиназуну берген алгачкы компания болуп саналат.

ITOH Kanpo Pharmaceutical
ITOH Kanpo Pharmaceutical

Itoh Kanpo Pharmaceutical адам баласынын өмүрүнүн ар бир этабында жан дүйнөсү менен бирге денеси да сак саламатта болушу үчүн ден соолук жана сулуулук үчүн товарларды жеткирет. Компания изилдөөлөрдү жүргүзөт, иштелмелерди даярдайт, чийки заттарды тандайт, сапат контролун жүргүзөт, гигиена контролун жүзөгө ашырат жана кардарларды көз карашынан окутуу иш-чараларын өткөрөт. Ар бир адам өзүнүн өмүрүн ден соолугуна пайдалуу өткөрө ала турган убакытты узартуу Itoh Kanpo Pharmaceutical компаниясынын милдети болуп саналат. Компаниянын Хигасиосака шаарында, Осака префектурасында бир нече заводдору бар.

Algae Japan
Algae Japan

Japan Algae Co., Ltd. компаниясы биотехнологиянын негизинде түзүлгөн жана венчурлук компания катары ишенимдүү өнүгүп жатат.Тез өнүккөн илимдин жана техниканын арасында биотехнология келечекте ири дараметке ээ жаат болуп саналат.1988-жылдан баштап компания Яманаси префектурасындагы Татоми Дайити фабрикасында Спирулинанын изилдөө жана өндүрүү менен алектенип келет. Компания бийик технологиялардын жана био индустриянын улантуучулары катары сапатты өнүкүтүрүү мүмкүнчүлүктөрүнүн жардамы менен жаӊы жааттарга чакырык таштоо аркылуу коомго өзүнүн салымын кошууну улантып келет.

Copyright 2019 - 2021 Marine Health Group