img

Ashitaba

Картаюу процессин кечеңдет
cert
Тапшырык берүү
Форманы толтуруӊуз
Сиздин заявкаңыз адисге жөнөтүлдү.
24 сааттын ичинде ал сиз менен байланышат
img

Ашитаба (Angelica Keiskei Koidzumi)

Хатидзё аралынын тургундары Эдо доорунан бери ѳзүлѳрүнүн узак жашоосу менен белгилүү болуп келет.

Ашитаба япон тилинен которгондо «эртеңки жалбырак» дегенди туюндурат, себеби анын жалбырагын үзгѳн сайын, эртеси анын ордуна жаңы жалбырак ѳсүп чыгып турат. Хатидзё аралынын тургундары Эдо доорунан бери карай ѳзүлѳрүнүн узак жашоосу менен белгилүү болуп келген. Алар рак, кан басымдын кѳтѳрүлүшү, инсульт, инфаркт миокард жана Альцгеймер сыяктуу оорулар менен сейрек оорушкан. Бул жактын жергиликтүү тургундары чийки Ашитабуну жегени кийин аныкталган, бул ѳсүмдүк кийин «узак жашоонун чѳбү» катары белгилүү болуп калган. Бүгүнкү күнү бул уникалдуу ѳсүмдүк зор байлык жана Хатидзё аралынын жашылчаларынын падышасы катары саналат.

img

Ашитаба керектүү витаминдердин, минералдардын жана аминокычкылдыктардын бай булагы болуп саналат. Япон окумуштуулары ашитаба канцеростатикалык, антитромботикалык жана жаранын алдын алуучу баалуу касиеттерге ээ экендигин табышкан. Ошондой эле Ашитаба клеткалардын чың болушуна кѳмѳк кѳрсѳтүп, картаюуга жана жаш куракка жараша ооруларга каршы күрѳшүүгѳ жардам берет.

img

Хатидзё аралынын тургундары Эдо доорунан бери ѳзүлѳрүнүн узак жашоосу менен белгилүү болуп келет. Алар рак оорусу, кан басымынын ѳйдѳ-тѳмѳн болуп турушу, инсульт, инфаркт миокарды жана Альцгеймер оорусу сыяктуу оорулар менен ѳтѳ сейрек оорушчу. Кийин илимпоздор байкап кѳрсѳ, жергиликитүү тургундар чийки ашитабаны жечү экен.

img
img

Колдонууга кѳрсѳтмѳ:

img
Кандагы холестеринди тѳмѳндѳтү
img
Артериялык кан басымды ченемге салат
img
Атеросклероздун ѳнүгүүсүн токтотот
img
Инфарктынын жана инсульттун алдын алат
img
Артриттерде ооруну жеңилдетет
img
Ѳнѳкѳт чарчоо синдромун жоготуп, фибромиалгияда жардам берет
img
Экземаны, псориазды комплекстүү дарылоодо колдонулат
img
Жаралардын тез бүтүшүнѳ кѳмѳк кѳрсѳтѳт
img
Кѳрүүнү жакшыртат
img

Ичүү жана каршы көрсөтмөлөр

img Ashitabaны кантип ичүү керек?
1 суткада 3 капсуладан.
img Каршы кѳрсѳткүчтѳр
Препараттын кандай болбосун компоненттерине сезимталдык, кош бойлуулук жана лактация.
Тапшырык берүү

Пикирлер бети

Copyright 2019 - 2022 Marine Health